pierwsza wizyta

kinezis rehabilitacja

pierwsza wizyta

01.

Przed pierwszą wizytą każdy pacjent powinien zapoznać się z wewnętrznym regulaminem gabinetu dostępnym do pobrania poniżej lub w palcówce.
pobierz regulamin

02.

Istotne jest, aby wybierając się na pierwszą wizytę zabrać ze sobą pełną dokumentację chorobową tj. badania obrazowe oraz ich opisy (RTG, USG, TK), wypis ze szpitala, wcześniejsze diagnozy.

03.

Terapeuta zapyta również o przyjmowane leki w ostatnim czasie. Jeśli jest taka możliwość, prosimy o nie przyjmowanie leków przeciwbólowych w dniu wizyt, ponieważ w istotny sposób może to zaburzyć proces diagnozy i leczenia.

04.

Następnie fizjoterapeuta wykonuje szereg badań i testów w celu określenia zaburzeń funkcjonalnych. Do badania należy zabrać ze sobą strój sportowy, który umożliwia swobodny ruch i dostęp do części ciała poddawanej terapii. Terapeuta w celu dokładnego badania może poprosić pacjenta o rozebranie się do bielizny.

05.

Podczas omawiania diagnozy terapeuta postara się wyjaśnić w jaki sposób doszło do powstania dolegliwości. Ponadto określa cel terapii oraz przedstawia możliwości leczenia.

06.

Już w trakcie pierwszej wizyty terapeuta przeprowadza pierwszy zabieg leczniczy. Przy zabiegach wymagających przerwania ciągłości skóry np.: igłoterapii, pacjent zostanie poproszony o pisemną zgodę na przeprowadzenie powyższego zabiegu.